Arvomme

1. Yhteisöllisyys

 • Yhteenkuuluvuus: Uskomme, että yhdessä olemme vahvempia. Luomme yhteisön, jossa jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon.
 • Osallistaminen: Kannustamme kaikkia nuoria osallistumaan ja tuomaan omat ainutlaatuiset lahjakkuutensa ja persoonallisuutensa mukaan toimintaan.

2. Turvallisuus ja hyväksyntä

 • Kiusaamisen ehkäisy: Toimintamme perustuu hyväksyvään ja turvalliseen ilmapiiriin, jossa jokainen voi olla oma itsensä ilman pelkoa kiusaamisesta.
 • Tuki ja välittäminen: Valmentajamme ja ohjaajamme ovat sitoutuneet tukemaan jokaista nuorta ja tarjoamaan apua kaikissa tilanteissa.

3. Henkilökohtainen kasvu ja itsetunto

 • Yksilöllinen huomio: Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, joka räätälöidään hänen tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan.
 • Itsetunnon vahvistaminen: Kannustava ja positiivinen palaute auttaa nuoria uskomaan omiin kykyihinsä ja asettamaan uusia tavoitteita.

4. Musiikin voima

 • Luovuus ja ilmaisu: Musiikki tarjoaa nuorille mahdollisuuden ilmaista itseään luovasti ja löytää omat vahvuutensa.
 • Hyvinvointi: Uskomme musiikin voimaan parantaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Se auttaa käsittelemään tunteita, lievittämään stressiä ja lisäämään elämäniloa.

5. Innovatiivisuus ja digitaalisuus

 • Nykyaikaiset menetelmät: Hyödynnämme digitaalisia työkaluja ja alustoja oppimisessa, mikä tekee siitä monipuolista ja kiinnostavaa.
 • Valmiudet tulevaisuuteen: Annamme nuorille valmiuksia digitaaliseen maailmaan ja tulevaisuuden haasteisiin.

6. Uudet kokemukset ja ystävyys

 • Elämykset: Tarjoamme nuorille unohtumattomia musiikkielämyksiä leirien, konserttien ja tapahtumien muodossa.
 • Ystävyyssuhteet: Toimintamme kautta nuoret saavat uusia kavereita ja vahvoja sosiaalisia siteitä, jotka kestävät pitkälle tulevaisuuteen.

Sitoutumisemme

Rock Camp Ry on sitoutunut tarjoamaan nuorille turvallisen, inspiroivan ja yhteisöllisen ympäristön, jossa he voivat kasvaa, oppia ja nauttia musiikista. Arvomme ohjaavat kaikkia päätöksiämme ja toimiamme, ja uskomme, että ne auttavat luomaan paremman huomisen nuorille.