Erasmus+

Rock Camp ry will start a new Erasmus+ youth program in cooperation with Tampere city autumn 2024. More about this coming very soon.

Rock Camp aloittaa yhteistyön Tampereen Kaupungin kanssa syksyllä 2024. Lisää infoa myöhemmin.

IN ENGLISH

The main goals of the project are:

  • The growth of involvement and participation of the youth
  • The growth of musical, social and interactional skills
  • The growth of media criticality and digital skills
  • The growth of knowledge of one’s own possibilities to interact and affect society on both national and international levels.
  • Co-operation with decision makers and the local youth council.

The project consists of three camps containing social interaction, musical activities, playing together, studying music technology and learning the future of music as a profession. The project also contains arranging an event together with the local youth council.

The project offers valuable experiences in dialogues with professionals in the music business and politically prominent figures. Also, social skills and problem-solving skills are in focus, which will teach constructive interactional skills and how to take an active role in fast-changing environments.

The project will last until February 2024. After that, a sum-up of the project will be conducted. The themes that have emerged during the project will be addressed both during and after the project.


Suomeksi

Projektin päätavoitteita ovat:

  • Nuorten osallisuuden kasvu ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvattaminen.
  • Nuorten sosiaalisen kasvun ja vuorovaikutustaitojen kasvattaminen musiikin avulla
  • Nuorten digitaitojen ja medialukutaidon  kasvattaminen.
  • Nuorten tietoisuuden kasvattaminen omista mahdollisuuksistaan
  • Yhteistyö nuorisovaltuuston ja päättäjien kanssa.

Projekti sisältää leiritoimintaa ja yhteistapaamisia nuorisovaltuuston kanssa. Leirejä järjestetään kolme yhdessä Vaasan rokkikoulun kanssa, joissa nuoret oppivat musiikillisia ja sosiaalisia taitoja.

Projektin tiimoilta nuoret saavat arvokasta kokemusta toimimisesta eri tahojen sekä toisten nuorten kanssa ja oppivat rakentavaa vuorovaikutusta sekä ongelmanratkaisutaitoja sekä omaksuvat aktiivisen toimijan roolin nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Projekti kestää helmikuuhun 2024, jonka jälkeen nuorten ryhmän kanssa toimitetaan yhteenveto projektin tuloksista ja esille nousseita teemoja käsitellään koko projektin ajan.