AINUTLAATUISTA VALMENNUSTA JA UNOHTUMATTOMIA KOKEMUKSIA VUODESTA 2009

Meidän tehtävänä on tuoda nuorten, aikuisten elämään musiikin kautta hyvinvointia tarjoamalla heille uusia kokemuksia ja sisältöä. Vuodesta 2009 lähtien olemme järjestäneet musiikkileirejä, huippuvalmentajien pitämiä valmennuksia  ja ikimuistoisia tapahtumia. 

Haluamme tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia musiikin avulla,  jossa voi ilmaista tunteita. Soittaminen, laulaminen tai musiikin kuuntelu auttaa purkamaan tunteita, jotka saattavat olla muuten vaikeita ilmaista sanoin. Tämä voi auttaa lievittämään stressiä, ahdistusta ja muita negatiivisia tunteita.

Toimintamme on ympärivuotista. Toimimme tällä hetkellä Seinäjoella, Tampereella ja etänä.

Mukaan voit tulla ilman minkäänlaista soitto- tai laulukokemusta.  Jokainen  saa olla oma itsensä.

Hyvinvoinnin tukeminen musiikin kautta

Toimintamme on paljon enemmän kuin vain musiikin valmentamista. Keskitymme hyvinvoinnin tukemiseen tarjoamalla turvallisen ja kannustavan ympäristön, jossa jokainen voi kasvaa ja kehittyä. Musiikki on  työkalu itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä.

Itsetunnon Kehittäminen

Kun oppii soittamaan tai laulamaan, se tuo saavutuksen tunteen ja kasvattaa itseluottamusta. Soittamisen ja laulamisen opettelu ei ole pelkästään teknisten taitojen kehittämistä. Se on myös matka kohti vahvempaa itsetuntoa ja lisääntynyttä itsevarmuutta. Tämä itsevarmuus heijastuu  myös muihin elämän osa-alueisiin.

Meidän kokeneet valmentajat  toimivat positiivisina roolimalleina. He tarjoavat tukea ja ohjausta sekä kannustavat nuoria asettamaan tavoitteita ja pyrkimään niitä kohti. Tällainen positiivinen tuki voi auttaa ehkäisemään syrjäytymistä ja vahvistamaan itsetuntoa. Meillä jokainen voi olla oma itsensä.

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Musiikilla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä. Kannustamme  hyväksymään jokaisen erilaisuuksineen ja korostamme, että jokainen on arvokas omana itsenään.

Musiikki tarjoaa väylän ilmaista tunteita ja ajatuksia. Musiikin kautta voi  ilmaista itseään, ja  löytää tapoja käsitellä tunteitaan, jakaa kokemuksiaan muiden kanssa. Tämä auttaa torjumaan yksinäisyyttä ja antaa välineitä käsitellä elämän haasteita.

Nollatoleranssi Kiusaamista Kohtaan

Musiikkikoulussamme on nollatoleranssi kiusaamista kohtaan. Emme hyväksy minkäänlaista fyysistä, sanallista tai sosiaalista kiusaamista. Tämä tarkoittaa, että reagoimme välittömästi, jos kiusaamista havaitaan, ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. Meillä  jokainen voi ilmaista itseään vapaasti ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta. Kannustamme kaikkia kohtelemaan toisiaan kunnioittavasti ja rakentamaan vahvaa yhteisöllisyyttä.

Raskas EI Kiusaamiselle

Kiusaaminen on vakava ongelma, joka voi aiheuttaa syvää ahdistusta, itsetunnon menetystä ja sosiaalisia ongelmia. Kiusaaminen on väkivaltaa, ja teemme kaikkemme varmistaaksemme, että musiikkikoulumme on turvallinen ja positiivinen ympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä ilman pelkoa kiusaamisesta tai syrjinnästä.

Raskas EI Kiusaamiselle syntyi syksyllä 2023 kun Olivia teki itsemurhan koulukiusaamisen takia. Meidän ensimmäinen tapahtuma oli 6.1.2024 Seinäjoen Rytmikorjaamolla. Lisää tapahtumasta: lue tästä.

Rakentava ja Positiivinen Kulttuuri

Rakennamme positiivista kulttuuria, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu. Tämä tarkoittaa, että keskitymme hyviin käytöstapoihin, ystävällisyyteen ja keskinäiseen kunnioitukseen. Kun ympäristö on positiivinen ja kannustava, kiusaamiselle ei ole tilaa.

Sosiaalinen Yhteisö

Toiminnassamme tapaa muita samanhenkisiä ihmisiä ja voi rakentaa vahvoja ystävyyssuhteita. Yhdessä soittaminen ja laulaminen vahvistaa yhteishenkeä ja opettaa tiimityötä, mikä on arvokas taito myös muilla elämänalueilla. Tämä yhteisöllisyys ja vertaistuki auttavat kehittämään itsetuntoa. Tämä auttaa torjumaan yksinäisyyttä ja vahvistaa sosiaalista verkostoa. Ryhmässä oppiminen ja yhdessä esiintyminen vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisäävät rohkeutta.

Kun osallistuja tuntee olevansa osa yhteisöä, saa tukea ja löytää positiivisia esikuvia, syrjäytymisen riski pienenee huomattavasti. 

Luovuus ja Inspiraatio

Musiikin luominen ja kuunteleminen voi inspiroida ja avata uusia näkökulmia. Tajoamme tilaa luovuudelle, rohkaisemme kokeilemaan erilaisia musiikkityylejä ja kehittämään omia ideoita. Tämä luova vapaus johtaa uusiin oivalluksiin ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Tuki ja Ohjaus

Meidän valmentajat ovat kokeneita muusikoita ja ammattilaisia, jotka tukevat ja ohjaavat oppilaita heidän yksilöllisellä matkallaan. He tarjoavat rakentavaa palautetta ja kannustavat nuoria asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita. Tällainen henkilökohtainen tuki voi olla ratkaiseva hyvinvoinnin kannalta.

Valmentajat antavat  positiivista palautetta ja kannustusta. Tämä tukee itsetunnon kasvua ja auttaa tuntemaan olonsa arvostetuiksi. Kun kokee, että ympärillä on kannustava yhteisö, se lisää itsevarmuutta ja luottamusta omaan osaamiseen.

Positiivinen Palaute ja Kannustus

Kun ihminen tuntee itsensä varmaksi ja kykeneväksi musiikin avulla, tämä asenne auttaa menestymään missä tahansa, mihin hän päättää panostaa.

Musiikin oppiminen auttaa rakentamaan itsetuntoa ja avaa mahdollisuuksia, jotka kestävät koko elämän ajan.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan toimintaamme, ota yhteyttä!

Tehdään yhdessä musiikista kokemus, joka kantaa läpi elämän!